DNV GL Lietuva

OHSAS 18001 - profesinė sauga ir sveikata

OHSAS 18001

Contact us:

Pageidaujate daugiau informacijos?

Susisiekite su mumis

Pageidaujate gauti komercinį pasiūlymą?

Sertifikavimo paraiškos forma

Užtikrinkite saugą ir sveikatą darbe bei veiksmingą teisinės atitikties valdymą.

Profesinė sauga ir sveikata aktuali visoms įmonėms, o kai kuriose šalyse profesinės saugos ir sveikatos vadybos sistema yra teisinis reikalavimas. Be to, bendrovėms vis dažniau reikia teikti ataskaitas apie profesinės saugos ir sveikatos veiksmingumą. 

Nepriklausomas vadybos sistemos įvertinimas ir OHSAS 18001 sertifikatas įrodo atitiktį saugos ir sveikatos standartams, tokiu būdu didinant bendrovės reputaciją ir stiprinant prekės ženklą.

Kas yra OHSAS 18001 standartas?

  • OHSAS 18001 - tai tarptautinis profesinės saugos ir sveikatos standartas. Jis taikomas visoms organizacijoms bet kuriame verslo sektoriuje. 
  • Jis užtikrina žinomas vadybos principų gaires. Standartas reikalauja, kad organizacija identifikuotų ir įvertintų rizikas, susijusias su jos veikla, bei apibrėžtų reikiamas valdymo priemones ir tikslus, siekiant gerinti profesinės saugos ir sveikatos veiksmingumą.
  • OHSAS 18001 reikalauja, kad organizacija identifikuotų profesinės saugos ir sveikatos teisinius reikalavimus ir užtikrintų jų atitiktį. 

OHSAS 18001 standartas suderinamas su kitais tarptautiniais vadybos sistemos standartais, ypač ISO 14001 ir ISO 9001. Todėl OHSAS 18001 gali būti integruojamas su kitomis vadybos sistemomis ir procesais.

Kuo naudingas sertifikavimas?

OHSAS 18001 privalumų yra daug, tačiau reikšmingiausia yra materialinė nauda bei įrodomas profesinės saugos ir sveikatos veiksmingumo gerinimas, aukštesnis kontrolės lygis teisinės atitikties srityje.

OHSAS 18001 standartas padeda organizacijai:

  • Įdiegti ir nuolat gerinti profesinės saugos ir sveikatos vadybos sistemą, siekiant sumažinti galimus pavojus personalui ir kitoms suinteresuotoms šalims.
  • Dirbti sistemingai, siekiant profesinės saugos ir sveikatos gerinimo ir išvengti pasikartojančių nelaimingų atsitikimų.
  • Užtikrinti atitiktį nustatytoms profesinės saugos ir sveikatos politikoms bei demonstruoti tokią atitiktį kitiems.
  • Užtikrinti nuolatinę teisinę atitiktį.

Tolesni veiksmai

Pasiruošimas sertifikavimui.

Contact us:

Pageidaujate daugiau informacijos?

Susisiekite su mumis

Pageidaujate gauti komercinį pasiūlymą?

Sertifikavimo paraiškos forma

Related services you might find interesting: